Radio Noordzee stoort Loodswezen

„Radio-Noordzee” stoort radio loodswezen Sinds kort wordt de vaste golflengte van de roeierswacht van het Vlissingse loodswezen ernstig gestoord door de werking van de nieuwe piratenzender ..Noordzee internationaal”. Van het moment af dat deze piratenzender van Zwitserse makelij is gaan proefdraaien voor de kust van Noordwijk, is de
communicatie van het zesde loodsen – district tussen de wal en de scheepvaart vrijwel onverstaanbaar geworden door een ritmisch stampend geluid. Om aan deze bemoeilijking voor het radioverkeer — voor zolang het duurt — een einde te maken, heeft de roeierswacht vorige week donderdag haar frequentie op die van het vijfde district afgestemd, die niet wordt gestoord. Normaal spreekt de Vlissingse roeierswacht via de 1627,5 kilocycleband. Nu is omgeschakeld naar de 1642,5 kilocycleband van het Rotterdamse loodswezen. Inmiddels heeft het Vlissingse loodswezen contact met de PTT in Den Haag opgenomen, in de verwachting dat men van die zijde iets aan deze radiostoringen kan doen.