Loodsjol omgeslagen bij IJmuiden

15-12-1964 – IJmuiden – Een storm met windsnelheden van meer dan honderd kilometer per uur en zware regenval hebben dit weekeinde vooral de scheepvaart in moeilijkheden gebracht. Bij IJmuiden is een loodsjol gekapseisd en zijn twee kleine schepen op de Noorder pier geslagen. Ondanks het slechte weer zaterdag windkracht 8, en zondag 9 met zware buien vielen er geen slachtoffers en hebben de vaartuigen het er redelijk goed afgebracht. Het hachelijkst waren loods J. Postmus en de matrozen Ham en Broekhof van de loodsboot Deneb er zaterdagmiddag aan toe. Drie en een halve mijl buitengaats sloeg de motorloodsjol, waarmee zij naar een kustvaarder op weg waren, door één golf vol en bij de volgende om. De drie de drie opvarenden, die allen een zwemvest droegen klommen op de kiel van het vaartuigje en werden binnen een half uur gered door de andere schepelingen van loodsboot Deneb. De jol is later bij Egmond op het strand gespoeld. De kustvaarder bereikte zonder loods de IJmuider pieren. volgens de heer E.J. Visser commissaris van het loodswezen te IJmuiden is sedert het einde van de oorlog een dergelijk incident bij IJmuiden niet voorgekomen. „En wij hebben in al die tijd zeker 150.000 schepen beloodst Dat blijkt dus aanzienlijk veiliger dan per auto naar een voetbalwedstrijd rijden”. De loodsdienst IJmuiden is daarna voor alle schepen gestaakt daar het stormweer tot windkracht acht uit zuidwestestelijke richting was toegenomen.