Kanteltest met loodsjol

De 8 nieuwe loodsjollen voor de P-klasse moeten o.a. aan de eis voldoen dat zij zelfrichtend zijn. Dit gebeurt door middel van een kantelzak op een frame achter de roerganger. Deze kantelzak wordt geactiveerd door een mechanisme dat na onderdompeling in water automatisch de zak opblaast.

Op dinsdag 20 november is de test uitgevoerd met Jol 4 in de haven van Maassluis met een positief resultaat. Deze grotendeels afgebouwde jol bevat de belangrijkste componenten om de test zo goed mogelijk uit te voeren. Kwetsbare componenten zijn echter vervangen door gewichten op de juiste locatie, waardoor de test qua stabiliteit identiek is aan een volledig afgebouwde jol.